Archive for December, 2011

Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ của Oscar Wao – Junot Diáz

Ta sách: The wondrous life of Oscar Wao – Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ của Oscar Wao

Tác giJunot Diáz

Dch gi: Nguyễn Thị Hải Hà

Nhà xut bn Văn hóa Sài Gòn và Youbooks 2010

.

~oOo~

.

Thú thực tôi đã nghĩ mãi xem có nên viết lại cảm nhận của mình sau khi đọc xong cuốn sách này không. Tôi có sách vào đầu tháng 11 năm 2010 rồi quên bẵng nó đi trong vòng nửa năm. Đến khi bắt đầu đọc Cuc đi ngn ngi và l kỳ ca Oscar Wao, tôi lại vướng phải chuyện bận và cứ thế để dở dang vài tháng rồi  mới rờ đến để đọc xong. Ban đầu câu chuyện trong cuốn sách không thu hút tôi nhiều lắm, chỉ đến khi gần kết thúc tôi mới cảm thấy nó cũng có đôi chút thú vị.

Đó là một cuốn sách “l kỳ” như một phần cái tên của nó. Sách không có mục lục. Chú thích khá dài dòng và nằm ở cuối sách . Vì vậy, tôi đã sử dụng đánh dấu trang liên tục cho đến khi đọc xong. Sách chia làm ba phần theo thời gian cuộc đời của nhân vật Oscar nhưng không theo trình tự. Ba phần này không chia đều nhau, chương hồi không có số. Nhiều lúc tôi có cảm giác đọc một bài báo hơn là một tiểu thuyết, cũng phải thôi, vì cuốn sách này của một cây viết được giải thưởng Pulitzer năm 2008.
Continue reading

Advertisements
Advertisements